Thiết bị chuyên dụng sửa chữa ĐTDĐ, Máy Tính Bảng, Ultrabook, Notebook và laptop… Output voltage: 0~15V; Output current: 0~2A; LED display; Bảo hành 12 tháng

Máy cấp nguồn xin

Máy cấp nguồn xin